Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności Inicjatywa Lokalna 17 lutego 2020

Inicjatywa Lokalna w 2019 roku

Zdjęcie, Inicjatywa Lokalna w 2019 roku

Inicjatywa lokalna to narzędzie umożliwiające realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Realizowanie zadań w ramach inicjatywy jest coraz bardziej popularne wśród mieszkańców Leszna o czym świadczy ilość składanych wniosków.

 

 

 

 

 

Na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi w 2019 r. zaplanowano w budżecie miasta kwotę 200 000,00 zł, dodatkowo na większe działania inwestycyjne przeznaczono 2 mln zł.

Nabór wniosków odbywał się w trybie ciągłym. W 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 31 wniosków, 21 zostało przyjętych do realizacji (w tym dwa zadania to działanie inwestycyjne). Wartość środków z budżetu miasta zaangażowanych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2019r. to 139 231,00 zł. Dodatkowo 364 000,00 zł z budżetu miasta zostało zaangażowanych na realizację działań inwestycyjnych polegających na budowie drogi gminnej ulicy Rydzowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Borowej oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców ul. J. Brandta.

 

Zaangażowanie środków finansowych z budżetu miasta przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela. Inicjatywa lokalna – zaangażowanie środków finansowych z budżetu miasta

 

Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku (w kolejności wpływania wniosków):

 

1. Koncert dla Zuzi, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców   

Celem zadania było zorganizowanie koncertu pn."Koncert dla Zuzi" podczas którego swoje talenty i umiejetności zaprezentowały dzieci z Miasta Leszna. W Szkole Podstawowej nr 9 odbyły sie pokazy taneczne, występy wokalne i teatralne. Zorganizowano także stoiska tematyczne, warsztaty teatralne, pokazy tresury i samoobrony. W trakcie koncertu odbyła sie także loteria i licytacja fantów przekazanych przez mieszkańców Leszna na rzecz rehabilitacji 6 letniej Zuzanny Walenczak. 

Całkowity koszt zadania wyniósł – 11 920,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 7 320,00 zł

 

 

 

 

2. Dzień Europy i leszczyńskie Tagi Organizacji Pozarządowych, inicjator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

W ramach zrealizowanego zadania zorganizowano piknik obywatelski pn. "Dzień Europy i leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych". Celem wydarzenia była idea integracji oraz zwiekszenie wiedzy mieszkańców Leszna na temat Unii Europejskiej. Była to też doskonała okazja do upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomoścui narodowej. Podczas obywatelskiego pikniku leszczyńskie organizacje pozarządowe miały okazję pokazać skalę i różnorodnośc swoich działań. Podczas Dnia Europy na leszczyńskim Rynku odbyły się występy artystyczne dzieci z leszczyńskich przedszkoli i szkół, zorganizowano warsztaty tematyczne i stoiska informacyne. 

Całkowity kosz zadania – 12 970,00 zł  zaangażowanie środków z budżetu miasta – 7 500,00 zł

 

 

 

 

3. Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie Miasta Leszna w 2019 roku (Akcja Sterylizacja 2019), inicjator: nieformalna grupa mieszkańców Leszczyńskie Zwierzoluby

Głownym celem zadania było zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących na terenie Miasta Leszna.  Zwierzęta wolnożyjące powinny być objęte opieką przez określone organy miejskie wytyczone do tego typu zadań. Ta akcja pomogła zmniejszyć niekontrolowany przyrost populacji kotów wolnożyjących, chroniąc przy tym wiele zwierząt od cierpienia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków Miasta Leszna na rzecz Schroniska Międzygminnego.

Całkowity koszt zadania – 14 500,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł

 

 

 

4. Leszno tańczy 2019, inicjator: Stowarzyszenie IMPACT   

W ramach zrealizowanego zadania zorganizowano turniej tańca towarzyskiego "Leszno tańczy 2019". Wzięło w nim udział ok. 200 par tanecznych z całej Polski.  Celem zadania była również popoularyzacja tańca towarzyskiego jako formy ruchu przy muzyce, kształtującego sylwetkę i dobre maniery. 

Całkowity koszt zadania – 30 100,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł.

 

 

 

 

 

5. Leszno ze smakiem, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców

Leszno ze smakiem odbyło się 29 czerwca na ul. Grodzkiej w Lesznie. Do udziału w wydarzeniu zaproszono: Tomasza Purola, szefa Kuchni Restauracji Blow Up Hall 5050 Hotel, zwycięzcę V edycji TOP CHEF Polska, Dawida Łagowskiego "CHEF", szefa kuchni Restauracji w Pałacu Mierzęcin, Macieja Piątka, szefa kuchni Restauracji w Hotelu Moderno w Poznaniu, Marka Szubę, szefa kuchni Restauracji IL Padrino w Starych Koszarach w Poznaniu i Juliusza Podolskiego z Poznańskiej Spiżarni Biesiadników. Przeprowadzono konkurs kulinarny dla szkól, w którym wystartowali uczniowie leszczyńskich szkół. 

Całkowity koszt zadania – 20 000,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł.

 

 

 

 

 

6. Tu jest OK! Miejsce przyjazne osobom niepełosprawnym, inicjator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnym 

W ramach inicjatywy Stowarzyszenie "Nasz Dom NAsz Świat" zorganizowało plebiscyt. Jego celem było uhonorowanie tych, którzy w codziennym życiu dokładają wszelkich starań, aby osobom niepełnosprawnym ułatwić funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Gala podsumowująca i wręczenie nagród odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie.  W tegorocznej edycji zwyciężyła Biblioteka Ratuszowa.

Całkowity koszt zadania – 13 000,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 9 100,00 zł.

 

 

 

 

7. "Zapach Radości", inicjator: Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" 

Zapach radości to inicjatywa, która miała na celu integrację i aktywizację społeczeństwa lokalnego w wieku 60+ ze szczególnym nastawieniem na osoby z obszaru rewitalizacji. W ramach inicjatywy odbył się pokaz kwietnych kreacji oraz koncert "Kabaret Starszych Panów ... zupełnie inna historia".

Całkowity koszt zadania – 15 000,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł.

 

 

 

 8. Leszczyński Survival 4.0, inicjator: Stowarzyszenia Survival Team Leszno 

Założeniem Survivalu 4.0 było uświadomienie mieszkańcom Leszna jak ważną rzeczą  są umiejetności i techniki przetrwania stosowane w survivalu. W ramach tego zadania odbyły sie warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, na których zdobywali umiejętności wspinaczkowe i survivalowe. 

Całkowity koszt zadania – 9 845,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 6 515,00 zł.

 

 

 

 

9. Wykonanie kompletów drewnianych ław i stołów na terenie lotniska w Lesznie, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców

Zadanie polegało na wykonaniu i ustawieniu masywnych, drewnianych kompletów mebli ogrodowych na terenie lotniska w Lesznie aby stworzyć strefę odpoczynku dla osób odwiedzających Lotnisko. 

Całkowity koszt zadania – 10 000,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 6 000,00 zł.

 

 

 

 

10. Zakończenie wakacji - kino pod gwiazdami na Lotnisku, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców

Celem zadania było zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców Leszna. Impreza " Zakończenie wakacji - kino pod gwiazdami na lotnisku" przyczyniła się do promocji leszczyńskiego lotniska. Podczas imprezy zaprezentowany został sprzęt lotniczy oraz odbyły się warsztaty dla dzieci związane z tematyką lotniczą. Na zakończenie został wyświetlony film „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”. 

Całkowity koszt zadania – 10 000,00 zł, Zaangażowanie środków z budżetu miasta – 6 000,00 zł.

 

 

 

 

 

11. Posadź żonkila, inicjator: Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka

Celem zadania było powiększenie Leszczyńskiego Pola Nadziei, które mieści sie przy Parku Jonstona. Pole Nadziei symbolizuje solidarnośc z osobami chorymi, cierpiącymi, jest symbolem nadziei na całym świecie. W rmach akcji zostao posadzonych 2500 zonkili, w nasadzeniach wzięli udział mieszkańcy Leszna, uczniowie leszczyńskich szkół oraz prazownicy MZZ i MPWiK. 

Całkowity koszt zadania – 2 525,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 1 670,00 zł.

 

 

 

 

 

12. Relacje Instalacje edycja 2, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców "Aktywni mieszkańcy" 

Celem inicjatywy było wzbogacenie przestrzeni miejskiej instalacją o oryginalnej koncepcji artystycznej i muzycznej. Stworzenie instalacji ma służyć zacieśnianiu więzi międzyludzkich, ma to być miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów. 

Całkowity koszt zadania - 15 400,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł.

 

 

 

 

 

13. Impreza taneczna po pikniki szybowcowym, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców

Celem zadania było zorganizowanie imprezy tanecznej dla mieszkańców Leszna. Wydarzenie miało miejsce na leszczyńskim lotnisku po Pikniku Szybowcowym. Udział w imprezie był bezpłatny. 

Całkowity koszt zadania - 12 000,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 6 000,00 zł.

 

 

 

 

14. Serce dla Leszna, inicjator: Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"

Celem zadania było uszycie 200 szt. biało czerwonych serc - poduszek. Inicjatywa była realizowana na obszarze rewitalizacji, zaproszono do niej mieszkańców tego właśnie obszaru. Poduszki - serca zostały rozdane mieszkańcow w celu uczczenia 100 lecia powrotu Leszna do Macierzy. 

Całkowity koszt zadania - 4 500,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 3 000,00 zł.

 

 

 

 

15. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz zajecia z obsługi i zastosowania defibryltora, inicjator: Stowarzyszenie PL 18

Inicjatywa miała na celu przeszkolenie 96 mieszkańców Leszna w w ieku 25 - 60 lat, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora. Zajęcia odbywały się w szkołach nr 4, nr 12 i nr 13. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. 

Całkowity koszt zadania - 9 614,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 6 576,00 zł.

 

 

 

 

16. Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie Miasta Leszno w 2019 roku (Akcja Sterylizacja 2019) 

Inicjatywa była kontunuacją wczesniejszej akcji sterylizacji. Głownym celem zadania było zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących na terenie Miasta Leszna.  Zwierzęta wolnożyjące powinny być objęte opieką przez określone organy miejskie wytyczone do tego typu zadań. Ta akcja pomogła zmniejszyć niekontrolowany przyrost populacji kotów wolnożyjących, chroniąc przy tym wiele zwierząt od cierpienia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków Miasta Leszna na rzecz Schroniska Międzygminnego.

Całkowity koszt zadania – 7 300,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 5 000,00 zł

 

 

 

 

17. "Ku pamięci - izba pamięci", inicjator: Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo - Budowlanej 

Celem zadania było utworzenie na terenie Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, Izby Pamieci oraz wystawy upamietniającej 100 lecie szkoły a także 100 lecie powortu Leszna da Macierzy. Izba jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Leszna. W Izbie Pamieci mogą odbywac sie lekcje tematyczne dla uczniów leszczyńskich szkół.

Całkowity koszt zadania – 14 740,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł

 

 

 

 

18. "Historia tworzona przez lata", inicjator: Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia leszno

 "Historia tworzona przez lata" to projekt mający na celu upamiętnienie legend leszczyńskiego żużla. W ramach realizacji inicjatywy powstała wystawa składająca się z plansz informacyjnych oraz film. Wystawę fotografii można było obejrzeć  w Miejskiej Bibliotece Publicznej, będzie ona także dostepna przy okazji innych wydarzeń.

Całkowity koszt zadania – 6 650,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 4 550,00 zł

 

 

 

19. Cała Bracka na światecznie, inicjator: nieformalna grupa mieszkańców

Celem zadania było ożywienie obszaru rewitalizacji poprzez przygotowanie świątecznych ozdób oraz przeprowadzenie świątecznych warsztatów, na które zapraszano wszystkich mieszkańców. W ramach realizacji zadania odbywały sie warsztaty rękodzielnicze, zaaranżowano fotobudkę i przygotowanao koncert. 

Całkowity koszt zadania – 14 290,00 zł, zaangażowanie środków z budżetu miasta – 10 000,00 zł

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-06-08 12:56:21
0 Koszyk