Graficzny nagłówek podstrony

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018 (16.04.2018)

16 kwietnia w Ratuszu odbyło się pierwsze zebranie członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. Skład Komitetu powołał Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

 

Zarządzeniem nr 145/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018-2021, w skład Komitetu wchodzą następujące osoby: 

 1. Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
 2.  Pani Zofia Skrzypczak-Czekajło – mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna, 
 3. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna, 
 4. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna, 
 5. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna, 
 6. Pan Adam Kenkel – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna, 
 7. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji 
 8. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, 
 9. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, 
 10. Pan Damian Szymczak – przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna 
 11. Pan Maciej Kubiak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna 
 12. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie 
 13. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów 
 14. Pan Łukasz Woźniak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 
 15. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A. 
 16. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Pierwsze zebranie Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna otworzył Prezydent Łukasz Borowiak, który podziękował za zaangażowanie w prace na rzecz Miasta oraz przedstawił możliwości działania Komitetu. Następnie każdy z członków przedstawił to, czym się zajmuje i dlaczego zgłosił swoją chęć udział w Komitecie.

Następnie odbyło się głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego i jego Zastępy. Głosowanie było jawne. Członkowie mogli wskazać zarówno swoją kandydaturę, jak i wskazać kandydatów spośród innych członków. Członkowie wskazali troje kandydatów:
Panią Karolinę Sternal, Panią Teresę Rękosiewicz oraz Pana Michała Biegajskiego.

W drodze głosowania dokonano wyboru:

Przewodniczącą Komitetu Rewitalizacji została pani Karolina Sternal- reprezentantka właścicieli nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna, dziennikarka, mieszkanka leszczyńskiej Starówki oraz działaczka społeczna


Zastępcą Przewodniczącej Komitetu Rewitalizacji został Pan Michał Biegajski- reprezentant mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Leszna, przedsiębiorca oraz właściciela nieruchomości dwukrotnie uhonorowanych tytułem Lidera Rewitalizacji.


Ponadto na posiedzeniu dyskutowano nad najbardziej priorytetowymi zagadnieniami, którymi powinien zająć się Komitet w pierwszej kolejności. Pojawiły się głosy, że Komitet powinien zajmować się kwestiami na które ma realny wpływ. Podkreślono też, że ważną kwestią jest opiniowanie uchwał, które zostaną przedłożone członkom Rady Miejskiej.


Poruszono też następujące kwestie:
-co dalej z terenem po dawnej Goplanie?
-co zrobić z niewynajętymi lokalami użytkowymi na Starówce?
-remont elewacji Ratusza oraz wprowadzenie nowych funkcji do sal Ratusza


Ustalono też termin kolejnego spotkania: 2 zebranie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 7 maja o godz. 18:00 w Stacji Biznes.

 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk