I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (04.02.2019)

Spotkanie poświęcone było sytuacji mieszkaniowej i lokalowej Miasta Leszna. Dlatego na spotkaniu obecni byli panowie Jan Szafranek – dyrektor MZBK oraz Mariusz Suchanecki – naczelnik WGL.

Panowie przedstawili szczegółowe informacje o liczbie lokali mieszkaniowych i użytkowych znajdujących się w zasobach Miasta, jak również bieżące potrzeby w tym zakresie, w tym także informacje o stanie zadłużenia najemców. Przedstawiono zestawienie danych (w zał.). Członkowie Komitetu zadawali pytania szczegółowe dot. m.in. kwalifikacji mieszkańców do lokali, decyzji dot. remontów, weryfikacji uprawnień mieszkańców, odzyskiwania przez Miasto dużych mieszkań w reprezentacyjnych kamienicach, możliwość nabycia lokalu przez osobę nie mieszkająca w nim, i in.

Propozycje i uwagi:

·       Miasto powinno umożliwić (za pomocą odstępstw od obowiązujących przepisów budowlanych?) remonty i adaptacje poddaszy na nowe mieszkania, z czego z pewnością skorzystaliby młodzi mieszkańcy Leszna;

·       Zasoby Miasta przeznaczone do sprzedaży powinny być lepiej pokazane – obecnie brak informacji, wskazana promocja w internecie;

·       By „rozbudzić” Stare Miasto, potrzebni są w nim młodzi ludzie;

·       Należałoby spojrzeć na Stare Miasto przez pryzmat prywatyzacji miejskich budynków; przy obecnym zróżnicowaniu praw do lokali nie da się poprawić wizerunku Starówki;

·       Budynki powinny być albo w pełni komunalne, albo wspólnotowe, albo prywatne, aby można było skuteczniej nimi zarządzać – MZBK: Miasto robi wszystko to, na co pozwalają przepisy, jednak proces ten jest długotrwały – poszczególne wybrane budynki są sukcesywnie przygotowywane do sprzedaży. Celem jest rozproszenie mieszkań socjalnych oraz mix mieszkańców.

Podsumowanie:

Na spotkaniu przedstawiono obecny stan lokalowych zasobów Miasta – mieszkaniowych i użytkowych. Komitet rekomenduje znalezienie metod na przyciągnięcie młodych ludzi do mieszkania na Starym Mieście. Metoda regulowania sytuacji lokalowej w poszczególnych wytypowanych budynkach jest wskazana.

Na ewentualnym kolejnym spotkaniu o podobnej tematyce powinna być obecna nacz. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz prezes Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na kolejnym posiedzeniu potrzebna będzie obecność ekspertki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Hanny Gill-Piątek, z którą zostaną poruszone kwestie społeczne ww. zagadnień.

Kolejne spotkanie odbędzie się 04.03.2019 o godz. 18.00.

 

Pliki do pobrania