Graficzny nagłówek podstrony

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2020 (10.02.2020)

Drugie w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 10 lutego o godzinie 18:00 w Stacji Biznes przy Placu Jana Metziga 1.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, członkowie Komitetu podjęli dyskusję nad uchwałą w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

Kolejnym ważnym elementem spotkania było omówienie planowanych przez miasto przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Członkowie Komitetu omówili też wstępny harmonogram III Forum Komitetów Rewitalizacji, jakie ma się odbyć w Lesznie w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowy Raport z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu.

Kolejne spotkanie wyznaczono na 2 marca 2020 roku.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk