Graficzny nagłówek podstrony

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2020 (02.03.2020)

Kolejne, trzecie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 2 marca 2020 roku w Stacji Biznes przy pl. Jana Metziga 1.

Sporą część posiedzenia poświęcono regulaminowi Budżetu Obywatelskiego w Lesznie, który w ocenie Komitetu Rewitalizacji wymaga udoskonalenia, gwarantującego zrównoważony rozwój miasta oraz wsparcie przedsięwzięć m.in. z obszaru rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji przyjrzał się także dotacjom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przepisy regulujące możliwość uzyskania dotacji także wymagają aktualizacji, w szczególności w zakresie składanych do wniosku załączników.

Podczas spotkania obecna była także przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum PISOP, która przybliżyła członkom Komitetu istotną rolę jaką pełnią podmioty ekonomii społecznej z obszaru rewitalizacji w procesie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców centrum miasta.

Szczegółowy Raport z posiedzenia III Komitetu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu.

Kolejne spotkanie wyznaczono na 4 maja 2020 roku.

 

 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk