III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (08.04.2019)

Spotkanie poświęcone było relacji z II Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji”, które odbyło się w dniach 4 – 6 kwietnia 2019 w Łodzi i w którym wzięło udział troje przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji: Zofia Skrzypczak-Czekajło, Beata Grzegorzewska i Mariusz Musielak.

Spostrzeżenia i refleksje uczestników:

·       Przykłady pokazanych animacji to: latające Domy Kultury (rodzaj świetlic podwórkowych), teatrzyk dla dzieci, tworzenie instrumentów muzycznych z recyclingu.

·       Animacje w podwórkach są finansowane przez miasto.

·       Skuteczność przeprowadzonych animacji jest różnorodna.

·       Zdaniem prowadzących od animacji często wymaga się zbyt wiele – np. proponując zbyt górnolotną formę lub tematykę. Najczęściej wystarczają proste zajęcia, np. dot. kulturalnego zachowania się przy stole.

·       Kultura w Łodzi ma inny wymiar poprzez działające tam akademie – muzyczną, filmową itd. Jednak także skala problemów np. społecznych w Łodzi jest znacznie większa niż w Lesznie. 

·       Mieszkańcy Łodzi pozytywnie odbierają proces rewitalizacji miasta.

·       W Łodzi działa bardzo wielu wolontariuszy – w przeciwieństwie do Leszna nie ma problemu z ich pozyskaniem. Wynika to prawdopodobnie z działalności wielu uczelni wyższych w Łodzi. Ł.Woźniak zauważył, że w ZSE są liczni młodzi ludzie, którzy mogą działać jako wolontariusze, jednak brak przepływu informacji, gdzie byliby potrzebni.

M.Kubiak poinformował członków KR o współpracy nawiązanej z Oskarem Ziętą, artystą designu. M.Kubiak przekazał zebranym pomysł na „znakowanie” miejsc problemowych symbolicznymi skrzydłami (w formie np. małej architektury lub choćby nakręconego w tym miejscu filmiku z motywem skrzydeł) jako symbolem potencjału do pozytywnych zmian, „podnoszenia” tych miejsc. Przed kolejnym zebraniem członkowie KR otrzymają od WAPPiB brief wysłany do O.Zięty; na majowym posiedzeniu temat może zostać szerzej omówiony.

Biuro Komitetu rewitalizacji zaproponowało członkom Komitetu zorganizowanie i sfinansowanie przez Urząd Miasta Leszna kilkudniowego szkolenia z zakresu szeroko pojętej rewitalizacji. Członkowie KR zasugerowali, że tematyka szkolenia powinna raczej być dopasowania do potrzeb KR i zaawansowania procesów rewitalizacyjnych w Lesznie (a nie dotyczyć podstaw zagadnienia). Wskazane byłoby także, by szkolenie odbyło się w formie wizyty studyjnej w innym mieście. Ustalono, że Biuro wyśle do członków KR konkretne informacje co do treści szkolenia (dopasowanej już do sytuacji Leszna), aby mogli wyrazić swoją opinię.

 

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 6 maja br. Będzie poświęcone m.in.:

·       omówieniu Ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli Komitetów Rewitalizacji, w którym weźmie udział K.Sternal i A.Govaerts-Napiecek (12-13.04.2019 r. w Łodzi),

·       omówieniu Kongresu menedżerów centrum miast, w którym weźmie udział K.Sternal i przedstawiciel WPiR (17.04.2019 w Toruniu),

·       przedstawieniu materiału fotograficznego z omówionego już Forum Animatorów Kultury,

·       omówieniu pomysłu artysty O.Zięty.

Sporządziła: Magdalena Urbaniak