Graficzny nagłówek podstrony

Najważniejsze daty w historii Leszna

 • 1393 - pierwsza wzmianka źródłowa o Lesznie
 • 1516 - do Leszna przybywa pierwsza nieduża grupa Braci Czeskich
 • 1547 - przywilej lokacyjny dla miasta nadany przez króla Zygmunta Starego
 • 1573 - działa szkoła przeznaczona dla Braci Czeskich
 • 1606 - Żydzi otrzymują zgodę właściciela miasta na osiedlenie się w Lesznie
 • 1618 - od 1648, do miasta napływa duża grupa luterańskich rzemieślników, uchodźców ze Śląska
 • 1628 - miasto przyjmuje kolejnych braci czeskich z J.A. Komeńskim, wybitnym teologiem i pedagogiem na czele
 • 1631 - przywilej Zygmunta III Wazy zrównujący w prawach Leszno z największymi miastami Polski
 • 1656 - spalenie miasta w odwet za przyjęcie załogi szwedzkiej podczas Potopu
 • 1738 - Stanisław Leszczyński sprzedaje Leszno Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu
 • 1790 - wielki pożar miasta, trzeci w tym stuleciu
 • 1793 - w wyniku drugiego zaboru Leszno wcielone do Prus i zdegradowane do roli miasta prowincjonalnego
 • 1815 - na mocy kongresu wiedeńskiego Leszno znajduje się w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 1856 - Wybudowanie linii kolejowej łączącej Leszno z Poznaniem i Wrocławiem
 • 1886 - miasto staje się centrum administracyjnym powiatu leszczyńskiego
 • 1920 - powrót do Polski na mocy traktatu wersalskiego
 • 1945 - II wojna światowa
 • 1975 - Leszno staje się miastem wojewódzkim
 • 1990 - pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej Leszna
 • 1999 - Reforma administracyjna kraju - Leszno miastem powiatowym

LITERATURA:

 1. Dr Bronisław Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1996
 2. Zdzisław Moliński, Przewodnik po Lesznie i okolicy, Leszno 1999
 3. Andrzej Artur Mroczek, Leszno, Leszno 1997
 4. Red. Aleksander Piwoń, Kalendarium miasta Leszna, Leszno 1996
Opublikował: Konrad Andrzejewski kontakt: kandrzejewski@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk