Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 12 października 2017

Forum Ekonomii Społecznej

Zdjęcie, Forum Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie pn. „Społecznie i zyskiem – o ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim” odbędzie się 19 października w Lesznie.

Do udziału w Forum szczególnie zachęcamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków w powiecie jarocińskim).

Na program Forum składają się:
– wystąpienie nt. przyszłości ekonomii społecznej w Polsce i Wielkopolsce
– panel dyskusyjny z włodarzami z subregionu leszczyńskiego nt. kondycji ekonomii społecznej
– prezentacja przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie leszczyńskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerem Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia udziału w forum na stronie:

 http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/spolecznie-i-ekonomicznie-forum-ekonomii-spolecznej-w-lesznie/

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-12 13:35:35
0 Koszyk