Graficzny nagłówek podstrony

Finansowanie projektów rewitalizacyjnych

Zarówno w Urzędzie Miasta Leszna, jak i w instytucjach zewnętrznych, istnieje możliwość pozyskania środków finansowych (w różnych formach), na różnorodne projekty i działania rewitalizacyjne.

Są to:

 

INICJATYWA LOKALNA

Szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków w ramach inicjatywy udziela:

Aleksandra Michalska

Wydział Promocji i Rozwoju

Tel. 65 529 54 02

amichalska@leszno.pl 

 

DOTACJE  NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Szczegółowych informacji dotyczących dotacji, dokumentacji wniosku udziela:

Katarzyna Czyżak

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tel. kom. 605 381 843

kczyzak@leszno.pl 

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA REMONT ELEWACJI

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o zwolnienie z podatku i potrzebnych dokumentach udziela:

Wydział Podatków i Opłat

Tel.: +48 65 529 81 46

podatki@leszno.pl

 

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCI BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wydziałem merytorycznym odpowiedzialnym za ww. zwolnienie jest:

Wydział Podatków i Opłat

Tel. 65 529 81 38

W przypadku wszelkich pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Referat Rozwoju Gospodarczego Wydziału Promocji i Rozwoju:

Michał Werwiński

Tel. 726 031 303

mwerwinski@leszno.pl

 

JESSICA 2- NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA TERMOMODERNIZACJĘ I REWITALIZACJĘ

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

Paweł Gąsiorek

Tel. 61 88 53 114 

 

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk