Graficzny nagłówek podstrony

Fanaberie zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu , instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP 9

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
LOKALIZACJA: Remonty chodników na ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Dąbrówki, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja, ul. św. Józefa, ul. Wolińska, Plac Obrońców Warszawy; Skateplaza - montaż czujnika smogu z wyświetlaczem; montaż ławek i kosza przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 9; Szkoła Podstawowa nr 5 - montaż wyświetlacza smogu; 
OPIS: Projekt remontów chodników zakłada wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej. Remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej zakłada wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi.
Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym planujemy montaż czujnika smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza. Identyczne tablica będzie zamontowana przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie. Przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki dla rodziców oczekujących na swoje pociechy.

AKTUALIZACJA 22.04.2021

Miasto Leszno ogłosiło przetarg na roboty budowlane związane z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
✅Część I zamówienia: modernizacja chodnika przy ulicy Mikołaja Reja od ul. Szybowników do ul. Marii Konopnickiej po stronie numerów parzystych
✅Część II zamówienia: modernizacja chodnika przy ulicy Mikołaja Reja od ul. Dąbrówki do ul. Jana Kochanowskiego po stronie numerów parzystych
✅Część III zamówienia: modernizacja chodnika przy ulicy Mikołaja Reja od ul. Stefana Czarneckiego do ul. Dożynkowej po stronie numerów nieparzystych
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445805
Oferty można składać do 28 kwietnia 2021 do godziny 10.00

AKTUALIZACJA 30.06.2021

Ruszyły prace przy remoncie chodnika na ulicy Reja 

 

AKTUALIZACJA 11.08.2021 

Kolejne 2 części zadania "Fanaberie Zatorzańskie – Budżet Obywatelski 2021" zostały zrealizowane i oddane do użytku. Obie inwestycje zlokalizowane są przy ul. Mikołaja Reja.
6 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego chodnika przy ul. Mikołaja Reja. Zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna zakładało modernizację chodnika przy ul. Mikołaja Reja od ul. Szybowników do ul. Marii Konopnickiej po stronie numerów parzystych oraz od ul. Dąbrówki do ul. Jana Kochanowskiego po stronie numerów parzystych (chodnik po stronie numerów nieparzystych został zmodernizowany w ubiegłym roku). Łączna wartość odebranych robót to 111 623,04 zł brutto, a wykonała je firma Drogtranz z Góry. Natomiast już pod koniec lipca do użytku oddano zmodernizowany plac zabaw przy ul. Mikołaja Reja. Te prace także były częścią zadania „Fanaberie Zatorzańskie” z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Wykonała je firmę Poloch Paweł Polkop z Leszna za kwotę 15 621,00 zł brutto.

 

 

 

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk