Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 29 listopada 2016

Eksperci o rewitalizacji - relacja z konferencji

Zdjęcie, Eksperci o rewitalizacji - relacja z konferencji

We wtorek, 22 listopada zorganizowaliśmy konferencję pt. „Rewitalizacja Leszna. Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. W Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie zebrało się ponad 130 osób, by wysłuchać prelekcji ekspertów ds. rewitalizacji oraz urzędników, z Leszna i z Łodzi.

 

Konferencja to jedno z ważnych działań w ramach projektu, na który miasto Leszno pozyskało dotację z Ministerstwa Rozwoju w prestiżowym konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”. 
„Projekt nosi nazwę „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. Zakłada realizację szeregu zaplanowanych i skoordynowanych  działań z różnych sfer: społecznej, mieszkaniowej, przestrzennej i gospodarczej. Dodatkowo, w koncepcji rewitalizacji Leszna, planuje się wykorzystanie terenów pokolejowych – stąd nazwa projektu i hasło przewodnie naszej rewitalizacji” – informuje Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, jedna z prelegentek podczas konferencji. 
„Na Leszno i 19 innych polskich gmin zwrócone będą w najbliższych latach oczy całego kraju, zarówno innych samorządów, jak i Ministerstwa i Urzędów Marszałkowskich. Nasze projekty są „modelowe” - będziemy przecierać szlaki w wielu kwestiach dotyczących rewitalizacji, będziemy wypracowywać rozwiązania, z których będą mogły korzystać inne miasta i gminy” - dodaje Beata Nawrocka.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, który koordynuje cały proces rewitalizacji w mieście przedstawiła podczas konferencji założenia wspomnianego projektu oraz plany miasta na działania rewitalizacyjne. Zwróciła jednocześnie uwagę na to, że w rewitalizacji najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby, zaś inwestycje, remonty, zmiany w przestrzeni mają być odpowiedzią na te potrzeby. 
Podobne opinie wyrażał ekspert ds. rewitalizacji, pan Wojciech Kłosowski, który od wielu lat doradza samorządom w tym procesie. „Rewitalizacja to kompleksowa interwencja naprawcza w kryzys miejski, powinna być zawsze skupiona na aspekcie społecznym tego kryzysu, powinna dążyć do uzdrowienia ludzi i ich marzeń” - mówi ekspert i dodaje, że „ludzie są w tym procesie niezwykle ważni, także w innym aspekcie – przystępując do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, obszarów kryzysu, musimy bazować na ich kapitale społecznym, musimy w proces włączać mieszkańców, wspólnie poszukiwać rozwiązań, wspólnie podejmować działania”.
Istotnym elementem konferencyjnych wystąpień było wysłuchanie przykładów działań rewitalizacyjnych w innych miastach, zarówno polskich jak i zagranicznych. O doświadczeniach Łodzi – pioniera rewitalizacji w Polsce mówiła pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik, zastępca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.
Przykład warszawski oraz londyński przedstawił z kolei Wojciech Kłosowski.
Zaproszeni prelegenci zwracali także szczególną uwagę na fakt, że rewitalizacja to długotrwały i skomplikowany proces, nie można go sztucznie przyspieszać. 
Konferencję zakończyła dyskusja wśród słuchaczy i prelegentów.
W załączeniu znajduje się prezentacja założeń projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”.
Zdjęcia z konferencji można obejrzeć na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna/posts/1286032074790413 
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konferencja to jedno z ważnych działań w ramach projektu, na który miasto Leszno pozyskało dotację z Ministerstwa Rozwoju w prestiżowym konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”. 

„Projekt nosi nazwę „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”. Zakłada realizację szeregu zaplanowanych i skoordynowanych  działań z różnych sfer: społecznej, mieszkaniowej, przestrzennej i gospodarczej. Dodatkowo, w koncepcji rewitalizacji Leszna, planuje się wykorzystanie terenów pokolejowych – stąd nazwa projektu i hasło przewodnie naszej rewitalizacji” – informuje Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, jedna z prelegentek podczas konferencji. 

„Na Leszno i 19 innych polskich gmin zwrócone będą w najbliższych latach oczy całego kraju, zarówno innych samorządów, jak i Ministerstwa i Urzędów Marszałkowskich. Nasze projekty są „modelowe” - będziemy przecierać szlaki w wielu kwestiach dotyczących rewitalizacji, będziemy wypracowywać rozwiązania, z których będą mogły korzystać inne miasta i gminy” - dodaje Beata Nawrocka.


Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, który koordynuje cały proces rewitalizacji w mieście przedstawiła podczas konferencji założenia wspomnianego projektu oraz plany miasta na działania rewitalizacyjne. Zwróciła jednocześnie uwagę na to, że w rewitalizacji najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby, zaś inwestycje, remonty, zmiany w przestrzeni mają być odpowiedzią na te potrzeby. 
Podobne opinie wyrażał ekspert ds. rewitalizacji, pan Wojciech Kłosowski, który od wielu lat doradza samorządom w tym procesie.

„Rewitalizacja to kompleksowa interwencja naprawcza w kryzys miejski, powinna być zawsze skupiona na aspekcie społecznym tego kryzysu, powinna dążyć do uzdrowienia ludzi i ich marzeń” - mówi ekspert i dodaje, że „ludzie są w tym procesie niezwykle ważni, także w innym aspekcie – przystępując do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, obszarów kryzysu, musimy bazować na ich kapitale społecznym, musimy w proces włączać mieszkańców, wspólnie poszukiwać rozwiązań, wspólnie podejmować działania”.

Istotnym elementem konferencyjnych wystąpień było wysłuchanie przykładów działań rewitalizacyjnych w innych miastach, zarówno polskich jak i zagranicznych. O doświadczeniach Łodzi – pioniera rewitalizacji w Polsce mówiła pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik, zastępca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Przykład warszawski oraz londyński przedstawił z kolei Wojciech Kłosowski.

Zaproszeni prelegenci zwracali także szczególną uwagę na fakt, że rewitalizacja to długotrwały i skomplikowany proces, nie można go sztucznie przyspieszać. 
Konferencję zakończyła dyskusja wśród słuchaczy i prelegentów.

W załączeniu znajduje się prezentacja założeń projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć na profilu na Facebooku TUTAJ 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-03-29 11:26:05
0 Koszyk