Graficzny nagłówek podstrony

Edycja 2018- W TRAKCIE

Cel konkursu

Konkurs ma na celu promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej na obszarze Starego Miasta w Lesznie.

W pierwszej edycji konkursu tytuł Lidera rewitalizacji 2013 został przyznany Hotelowi Restauracji Wieniawa na leszczyńskim Rynku. Lidera rewitalizacji 2014 otrzymał obiekt Apartamenty Leszno znajdujący się w budynku dawnej Piekarni Biegajski przy ulicy Niepodległości 5, trzeci tytuł został przyznany kompleksowi na Antoninach, w skład którego wchodzą Hotel & Restauracja „Antonińska”, pensjonat dla osób starszych oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Rehabilitacyjny „Niezapominajka. Tytuł Lidera Rewitalizacji 2017 otrzymała nieruchomość Bracka 14. 

W tegorocznej edycji konkursu ocenie podlegają obiekty znajdujące się na obszarze rewitalizacji, których prace remontowe i adaptacyjne zostały zakończone w 2018 roku. Ocena będzie dokonana na podstawie estetyki i funkcjonalności obiektu oraz wartości i zakresu inwestycji. Głównym kryterium mającym wpływ na ocenę zgłoszonej kandydatury jest oddziaływanie danego obiektu na proces rewitalizacji centrum Leszna, poprzez działania związane z danym obiektem, takie jak: rewaloryzacja materialna, adaptacja oraz podjęta w obrębie nieruchomości działalność społeczno – gospodarcza.

 

Jak zgłosić obiekt do konkursu?

Obiekt może być zgłoszony do konkursu przez właściciela lub jednego współwłaściciela za zgodą pozostałych współwłaścicieli. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, do zgłoszenia upoważniony jest kierownik jednostki zarządzającej danym obiektem. Na zgłoszenia czekamy w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a, do dnia 22 marca 2019 r., godz. 15:00. Zgłoszenie obiektu odbywa się na podstawie złożenia wypełnionej karty obiektu wraz z załącznikami: nośnikiem elektronicznym zawierającym aktualne fotografie obiektu (minimum 5), jedną reprezentatywną fotografią obiektu wydrukowaną w formacie A4, oświadczeniem właściciela o użytkowaniu obiektu na podstawie wymaganych zgłoszeń i zezwoleń (dopuszczeniu obiektu do użytkowania) oraz pozostałymi oświadczeniami określonymi w Regulaminie. Regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są poniżej.

 

 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-06 12:11:25
0 Koszyk