Graficzny nagłówek podstrony

Edycja 2013

Mamy przyjemność poinformować, że komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013 r. podjęła rozstrzygające decyzje dotyczące wyników konkursu Lider rewitalizacji.

Tytuł Lider rewitalizacji 2013 został jednogłośnie przyznany obiektowi przy ul. Rynek 29 w Lesznie, w którym funkcjonuje m. in. popularna Wieniawa. Właścicielami nieruchomości są państwo Izabela i Adam Kenkel.

Komisja konkursowa skorzystała ponadto z możliwości docenienia innego obiektu, przyznając wyróżnienie w konkursie budynkowi mieszczącemu się przy ul. Więziennej 16, gdzie działa Pierogarnia „Cela pod różą”. Właścicielem obiektu jest Firma Handlowa „EL-BUT II” Sp.C. Jolanta Mojs, Marek Mojs.

Oceniając biorące udział w I edycji konkursu Lider rewitalizacji obiekty, komisja konkursowa uznała, że nieruchomość przy ul. Rynek 29 jest wzorem rewitalizacji przestrzennej, przede wszystkim ze względu na kompleksowy zakres przeprowadzonych w ostatnim okresie inwestycji oraz różnorodność funkcji i prowadzonej działalności gospodarczej. Po modernizacji obiekt w sposób jak najbardziej poprawny łączy historyczny charakter budynku ze standardami XXI wieku. Co istotne, w bliskiej okolicy budynku zapewniono również miejsca parkingowe.

Natomiast wyróżniony obiekt jest przykładem działań rewitalizacyjnych w dawnej dzielnicy żydowskiej. Komisja uznała go za budynek atrakcyjny i przyciągający do dzielnicy mieszkańców również innych części miasta. Nieskomplikowana forma architektoniczna obiektu komponuje się z otoczeniem i oddaje charakter tej części miasta.

Zwycięski obiekt otrzyma tytuł Lidera rewitalizacji 2013, co zostanie upamiętnione stosowną tablicą na elewacji budynku.

Celem konkursu Lider rewitalizacji było promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna na lata 2010–2015. Wpływ na konkursową ocenę obiektów miał również stopień oddziaływania inwestycji na sytuację społeczną i gospodarczą w centrum Leszna. Kolejna edycja konkursu zostanie zorganizowana pod koniec 2014 roku.

Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna tworzyli:

  1. Grzegorz Rusiecki – II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna – przewodniczący Komisji
  2. Maria Marciniak – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
  3. Małgorzata Mikołajczak – Kierownik Delegatury w Lesznie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
  4. Danuta Stemplewska – Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie

 

Pierwszym Liderem rewitalizacji została popularna Wieniawa

 

Wyróżnienie w konkursie Lider rewitalizacji Peroganria Cela pod Różą

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk