Dotacje na zmianę ogrzewania i zagospodarowanie wód opadowych w 2022 r

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co i ile?

Dotacje będą udzielane na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 1. do 4 000 złotych i do 6 000 złotych w przypadku:
  - zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne),
  - przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  - zastosowania kolektorów słonecznych,
 2. do 10 000 złotych w przypadku zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne) w co najmniej 4 lokalach mieszkalnych lub usługowych.
 3. do 4 000 złotych w przypadku zakupu i montażu systemu zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe.

Gdzie?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać:

 • w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, lub
 • w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wałowej 5 lub
 • wysłać pocztą tradycyjną lub
 • poprzez ePUAP.

Wzór wniosku oraz niezbędne formularze znajduja sie poniżej, w plikach do pobrania.

Kiedy?

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń. Wnioski na rok 2022 należy składać w dniach od  1 marca 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wnioski złożone poza ww. terminem nie będą rozpatrywane.

Kontakt

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Pliki do pobrania