Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w roku 2018

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI W  ROKU 2018.

 

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacje będą udzielane na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

a) do 4 000 złotych i do 6 000 złotych w przypadku:

-  zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub elektryczny),

-  przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zastosowania kolektorów słonecznych,

b) 6 000 złotych w przypadku:

- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych.

Procedura przyznawania dotacji określona jest przez „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w roku 2018”, „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w roku 2018”.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5,pokój nr  23-24.

 

 

Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze są zamieszczone poniżej lub są do pobrania bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

 

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2018 należy składać w dniach od  24 kwietnia 2018 roku  do dnia 30 czerwca 2018  roku.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel:  65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-11 07:48:04
0 Koszyk