Dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 2022 r

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta. W pierwszej kolejności dofinansowywane będą zakupy i montaże instalacji fotowoltaicznych.

Miasto Leszno od wielu lat wspiera finansowo Mieszkańców dbających o środowisko udzielając dotacji na wymianę tzw. kopciuchów, na budowanie systemów retencji wody czy na usuwanie azbestu. Dofinansowywanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych rozpoczęło się w 2018 roku i od tamtej pory, co roku, miasto przeznaczało środki na kontynuowanie tego programu. Takie dotacje udzielone będą również w tym roku, a nabór wniosków rozpocznie się jeszcze w lutym. Oto najważniejsze informacje na ten temat:

Na co?

Dotacje na zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych.

Kwota dotacji

5 000 zł

Termin

Wnioski należy składać w dniach od 17 lutego godz. 8.00 do 30 kwietnia 2022 roku (wnioski złożone przed 17 lutym godz. 8.00 nie będą rozpatrywane).

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku według kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać: 

  • bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, 
  • poprzez ePUAP,
  • pocztą tradycyjną wysyłając dokumenty na adres Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno.


Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Pliki do pobrania