Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 2022 r

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI W ROKU 2022

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie do 5 000 zł.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Leszna w Wydziale Ochrony Środowiska, lub wysłać pocztą tradycyjną albo poprzez ePUAP. 

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń. Wnioski na rok 2022 należy składać w dniach od  17 lutego 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 30 czerwca 2022  r. Wnioski złożone przed ww. wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk