Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Informacja o możliwości uzyskania dotacji w roku 2022

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o której mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

Dotacja może zostać udzielona stowarzyszeniu ogrodowemu do wysokości 70% poniesionych przez stowarzyszenie kosztów, ale w kwocie nie większej niż 10 000 zł nakładu na zadanie w danym ROD.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5, pokój nr 23-24. Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze będą zamieszczone na stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska) lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2022 należy składać w dniach od 8 kwietnia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel: 65 529 81 85.

 

Pliki do pobrania