Graficzny nagłówek podstrony

Miejskie dotacje na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest w roku 2021

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co?

Dotacje będą udzielane na usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Kwota dotacji

Do 4.000 zł

- przy czym maksymalny koszt dofinansowania (demontaż, transport, unieszkodliwianie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1800 złotych, zaś w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 1000 zł/Mg.

Termin

Wnioski na rok 2021 należy składać w dniach od 31 maja do 30 czerwca 2021 roku. Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać:

- w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5 
- wysłać pocztą tradycyjną lub
- poprzez ePUAP.


Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-05-25 11:06:18
0 Koszyk