Graficzny nagłówek podstrony

Członkowie Komitetu Rewitalizacji

Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą współdziałać z samorządem w bardzo ważnym dla całego miasta procesie jakim jest rewitalizacja. Powołał nas Prezydent Miasta Leszna, dla którego jesteśmy organem opiniodawczo-doradczym. Wielu z nas jest zaangażowanych w różnego rodzaju działania społeczne, organizacje pozarządowe, dzięki którym sporo się dzieje w Lesznie. Jako Komitet Rewitalizacji spotykamy się w Stacji Biznes w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18. Zapraszamy do kontaktu z nami osobiście, poprzez Facebooka (www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna) lub maila rewitalizacja@leszno.pl

 

Mariusz Musielak

1. Zawodowo jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej OMNES, która została założona w celu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Leszna. Od kilkunastu lat jako mieszkaniec Leszna aktywnie uczestniczę w jego życiu. Jestem autorem kilku projektów dla miasta, między innymi: ,,Śniadanie na trawie”, ,,Hotel łąka kwietna”, ,,Bzykamy, nie żądlimy”, ,,Zielonym do góry”, ,,Relacje instalacje”.
2. Jestem reprezentantem organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Chcemy pokazać jak one są istotne dla mieszkańców. Ile one mogą wnieść oraz jak mogą zmienić ich życie.
3. Jestem w Komitecie ponieważ ważne jest dla mnie Leszno i jego mieszkańcy. Chciałbym mieć wpływ na to co się dzieje w strefie rewitalizacji, gdzie znajduje się siedziba Spółdzielni Socjalnej OMNES.

 

Maciej Kubiak
1. Architekt Miejski; kieruję Wydziałem Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. Jestem członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
2. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Leszna. W komitecie reprezentuję Urząd Miasta Leszna, a więc jednostkę, przy pomocy której działa Prezydent.
3. Przestrzeń atrakcyjna to przestrzeń żywa – pełna ludzi. Sens rewitalizacji przestrzennej tkwi w spowodowaniu, by mieszkańcy w pełni korzystali z miasta, chcieli przebywać w przestrzeni publicznej i dobrze się w niej czuli. Takimi kryteriami kieruje się w swojej działalności Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. Komitet Rewitalizacji jest jedną z ważniejszych platform dialogu o głównym użytkowniku przestrzeni – człowieku. Dlatego nie wyobrażam sobie, abym – jako Architekt Miejski – nie brał udziału w rozmowie o potrzebach mieszkańców.

 

Ann Goovaerts-Napiecek


1. Urodziłam się i wychowałam w Belgii, jestem belgijką, ale od przeszło 20 lat jestem związana z Lesznem. Tu wyszłam za mąż i tu wraz z dziećmi mieszkamy w kamienicy, która od 1936 roku należy do rodziny. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto, uczestniczyłam w projekcie ,,Relacja – Instalacje”, brałam udział w organizacji Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego LUFA oraz jestem właścicielką pracowni ceramicznej ,,Artiszok”.
2. W Komitecie reprezentuję mieszkańców obszaru rewitalizacji.
3. Zgłosiłam się do Komitetu w nadziei, że będę mogła przyczynić się do pozytywnych zmian w sposobie funkcjonowania centrum. Leszno jest urokliwym miastem, w którym drzemie duży potencjał.

 

Mariusz Ciesielski

1. Jestem mieszkańcem Starówki, przedsiębiorcą, również prezesem Tritime Spółdzielni Socjalnej oraz przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. W Komitecie zajmuję się szczególnie szeroko pojętą komunikacją.
3. Chciałbym udrożnić komunikacyjnie centrum miasta przez zmianę organizacji ruchu, zmiany w funkcjonalności komunikacji miejskiej (również przez wprowadzenie roweru miejskiego w całym Lesznie – opracowałem jego koncepcję), ale też poprawę infrastruktury i likwidację barier architektonicznych.

 

Beata Grzegorzewska

 

1. Od lat działam z ludźmi i na rzecz ludzi. Dotychczas pracowałam zarówno w sektorze biznesowym, samorządowym i pozarządowym. Zdobyte doświadczenie pozwala działać na wielu płaszczyznach projektowych. Od 9 lat mieszkam w Lesznie, pełniąc rolę żony, mamy, wolontariuszki i partnerki w innowacyjnych projektach na rzecz mieszkańców.
2. W Komitecie Rewitalizacji reprezentuję interesy, problemy a także wyzwania organizacji pozarządowych, działających na terenie Leszna. Pracując w Centrum PISOP, a także pełniąc rolę prezeski stowarzyszenia „Przyjaciele Dziesiątki” staram się odkrywać nowe ścieżki współpracy między różnymi interesariuszami.
3. Pełniąc rolę animatorki społecznej przez ostatnie trzy lata, nabrałam wiary w łączenie różnych interesów we wspólny cel, który jest większy od interesów poszczególnych grup społecznych. Mam nadzieję, że wspólna praca członków Komitetu Rewitalizacji pozwoli ludziom uwierzyć, że mogą wziąć sprawy w swoje ręce i nadać zupełnie nowy rytm dniu codziennemu. Będziemy przykładem wzorcowej współpracy różnych podmiotów i interesów.

 

Karolina Sternal


1. Urodziłam się w Lesznie i przez całe życie mieszkam w jego najstarszej części, gdzie mam rodzinny dom – zabytkową kamienicę. Zawodowo jestem dziennikarzem, społecznie angażuję się w przedsięwzięcia związane z Lesznem – jego historią, kulturą, przestrzenią oraz rewitalizacją. Moim autorskim projektem jest wydarzenie pt. ,,Imieniny Św. Mikołaja” organizowane w Bibliotece Ratuszowej. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto.
2. W Komitecie reprezentuję właścicieli nieruchomości.
3. Zależy mi na tym, aby najstarsza część Leszna była miejscem pięknym, ciekawym: miejscem, w którym chce się przebywać, żyć, prowadzić działalność gospodarczą. Dlatego jestem gotowa oddać swój czas, wiedzę, umiejętności wszelkim działaniom, inicjatywom, które do tego dążą. Mimo, że reprezentuję w Komitecie Rewitalizacji właścicieli nieruchomości, swojej aktywności nie zamierzam zawężać jedynie do tej grupy. Starówka Leszna wymaga wielokierunkowych działań. Uważam, że ich realizacja nie jest wyłącznie sprawą urzędników. Jest przede wszystkim sprawą nas wszystkich.

 

Donata Majchrzak-Popławska


1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
2. Reprezentuję lokalną administrację samorządową, Prezydenta Miasta i podmioty realizujące zadania z obszaru polityki społecznej.
3. W Komitecie jestem, ponieważ rewitalizacja jest związana z ludźmi, a mnie interesują procesy zachodzące między ludźmi oraz między ludźmi a otoczeniem. Ważne dla mnie jest dokonanie się czy prowadzenie procesu rewitalizacji materialnej i społecznej.

 

Marcin Świdziński
1. Jestem od urodzenia mieszkańcem Leszna, blisko związanym z centrum miasta. Właścicielem nieruchomości, wykwalifikowanym zarządcą i pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Na przestrzeni lat społecznikiem działającym w stowarzyszeniach, w tym między innymi w Stowarzyszeniu Nowe Stare Miasto i grupach nieformalnych. Lider rewitalizacji 2018.
2. W Komitecie reprezentuję mieszkańców Leszna spoza ścisłego obszaru centrum starego miasta. Mimo, że na co dzień zawodowo związany jestem głównie z centrum starego miasta, to jednak nigdy w nim nie zamieszkiwałem. Od zawsze staram się patrzeć na stare miasto z perspektywy ludzi do niego docierających.
3. Zdecydowałem się na pracę w Komitecie Rewitalizacji z potrzeby zmian, chęci współdziałania z różnymi grupami zawodowymi i społecznymi. By dzięki współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń tworzyć centrum miasta jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców a także turystów.

 

Teresa Rękosiewicz


1. Od 4 lat na emeryturze. Powołałam Stowarzyszenie Wygraj Siebie działające na rzecz osób starszych i przewlekle chorych ze szczególnym nastawieniem na osoby dotknięte chorobą nowotworową.
2. W Komitecie reprezentuję Leszczyńską Radę Seniorów.
3. Pauperyzacja, starzejące się społeczeństwo, patologia społeczna to czynniki powodujące problemy zwłaszcza w obszarach rewitalizacji. Wszelkie działania dążące do integracji tej społeczności, możliwość edukacji, zwiększenie czynnika kulturowego to zadnia, które należy realizować w tej kwestii. Są to działania cykliczne i długofalowe ale możliwe. Mam nadzieję, że zespołowa praca członków Komitetu przyczyni się do wypracowania mechanizmów pozwalających na wdrożenie właśnie takich działań.

 

Magdalena Gałach
1. Jestem projektantem wnętrz i jednocześnie prowadzę firmę tej branży na terenie Starówki. Od kilku lat jestem właścicielem nieruchomości – kamienicy – w centrum Leszna, w której mieszka część mojej rodziny. Zajmuję się także wynajmem mieszkań i lokali na terenie Starówki. Uczestniczyłam w powstaniu i założeniu Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto.
2. W Komitecie reprezentuję przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym rewitalizacją.
3. Zależy mi na tym, aby Starówka była pięknym miejscem tętniącym życiem i pełnym ludzi, którzy będą się tu spotykać, korzystać z oferowanych wydarzeń, towarów i usług. Posiadam wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem różnorodnej działalności gospodarczej i dlatego uważam, że moja wiedza może się przydać w procesie rewitalizacji centrum Leszna.

 

Paweł Mycka
1. Od kilkunastu lat uczestniczę w życiu społecznym głównie poprzez NGO, między innymi w Stowarzyszeniu ,,Działajmy dla Leszna”. Ponadto prowadzę przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem oraz obsługą techniczną nieruchomości, głównie mieszkalnych, także w strefie rewitalizacji.
2. W Komitecie reprezentuję wspólnoty mieszkaniowe.
3. Sądzę, że moje doświadczenie w tym zakresie może być pomocne w pracach Komitetu Rewitalizacji.

 

Sławomir Glapiak

Bernardyna Kaźmierczak

Michał Biegajski

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-01-07 10:50:36
0 Koszyk