Graficzny nagłówek podstrony

Co i jak załatwić

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Należność należy wpłacać na konto 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15, PKO BP SA I o/Leszno

W tytule proszę podać imię i nazwisko osoby ukaranej, serię i numer mandatu karnego.

Np. Jan Kowalski, CT5335728

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.

Opublikował: Bartosz Kaźmierczak kontakt: bkazmierczak@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk