Graficzny nagłówek podstrony

Budowa ulicy Paprociej i Poziomkowej

Nazwa inwestycji:

  • Budowa nawierzchni ulicy Świerkowej od km 0+000,00 do km 0+045,40 oraz ulic Paprociej i Poziomkowej w Lesznie

Wartość inwestycji:

  • 266.228,33 zł brutto

Wykonawca:

  • Firma Usługowo-Handlowa JACEK MALEPSZY ul. Gronowska 46A, 64-100 Leszno, NIP: 697-131-36-50, REGON: 410311263

Przekazanie placu budowy:

  • 15.05.2017r.

Termin wykonania:

  • 35 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy (tj. do 19.06.2017r.)

Zakres robót:

  • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i pasów postojowych ulicy Świerkowej od km 0+000,00 do km 0+045,40 oraz ulic Paprociej i Poziomkowej w Lesznie z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z budową wpustów ulicznych.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk