Graficzny nagłówek podstrony

Budowa ulicy Budowlanych

Nazwa inwestycji:

  • Budowa ulicy Budowlanych od km 0+870 do km 1+135 w Lesznie.

Wartość inwestycji:

  • 530.881,88 zł brutto

Wykonawca:

  • Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, NIP 697-19-93-113, Region 411137755

Przekazanie placu budowy:

  • 17.07.2017r.

Termin wykonania:

  • 50 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy

Zakres robót:

  • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni bez warstwy ścieralnej w technologii z mas mineralno-asfaltowych w ul. Budowlanych w Lesznie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk