Graficzny nagłówek podstrony

Budowa ul. Granicznej

 1. Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Granicznej w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do km 0+301,36 wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej
 2. Wartość inwestycji: 1.595.897,82 zł brutto
 3. Wykonawca: BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski, NIP 696-18-75-116, Regon 301953431
 4. Przekazanie placu budowy: 21.08.2017 r.
 5. Termin wykonania: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy (tj. 29.11.2017r.)
 6. Etapowanie inwestycji:
  1. I etap: przebudowa sieci gazowej i energetycznej, budowa kanalizacji deszczowej,
  2. II etap: budowa jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wilkowicką i Lipową do bramy głównej nieruchomości przy ulicy Granicznej 7 (od km 0+000,00 do km 0+145,00 ), budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu w ciągu rowu. Zakończeniem robót w etapie II będzie przeniesienie ruchu samochodowego na wybudowany odcinek w przedmiotowym etapie,
  3. III etap: wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej (m.in. polegające na usunięciu pozostałych kolizji z sieciami istniejącymi, budowie oświetlenia ulicznego, budowie pozostałej części kanalizacji deszczowej).
 7. Zakres robót:
  1. przebudowa sieci gazowej,
  2. przebudowa sieci energetycznej,
  3. budowa kanalizacji deszczowej,
  4. budowa oświetlenia ulicznego,
  5. budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na łącznym odcinku 300m. Jezdnia będzie miała szerokość 6 m,
  6. budowa ciągu pieszo-rowerowego (wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ul. Wilkowickiej) na łącznym odcinku 300m. Ściezka będzie miała szerokość 2,5 m,
  7. budowa miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t
 8. Tymczasowa organizacja ruchu: załącznik zamieszczony poniżej

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk