Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej od nr 1 - 6

Zdjęcie, Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej od nr 1 - 6

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej od nr 1 - 6

Obszar wnioskowanych działań:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:

Zadanie polega na założeniu oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej (od ulicy Grzybowej do Żurawinowej) 

Cel zadania:

Celem zadania jest oświetlenie ulicy, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

Całkowity planowany koszt zadania:

15 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

4 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

nie dotyczy 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

10 500,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Inwestycji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 12:39:26
0 Koszyk