Graficzny nagłówek podstrony

Budowa nawierzchni ulic Fałata i Wyczółkowskiego

Nazwa inwestycji:

  • Budowa nawierzchni ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie

Wartość inwestycji:

  • 675.697,04 zł brutto

Wykonawca:

  • Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno, NIP 6971313650 Regon 410311263

Przekazanie placu budowy:

  • 04.10.2017r.

Termin wykonania:

  • 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy (tj. do 13.12.2017r.).

Zakres robót:

  • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, pasów postojowych i ciągów pieszych ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia drogowego łącznie ze słupami i oprawami oświetleniowymi.

Inwestor: Miasto Leszno

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk