Graficzny nagłówek podstrony

Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości

 1. Nazwa inwestycji: Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej
 2. Wartość inwestycji: 598.492,59 zł brutto
 3. Wykonawca: NODO Sp. z o.o., ul. Gronowskiej 46, 64-100 Leszno, NIP 6972332023, Regon 366726503
 4. Przekazanie placu budowy: 17.07.2017r.
 5. Termin wykonania: 45 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy (tj. do 31.08.2017r.)
 6. Zakres robót:
  1. budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej ilości 86 miejsc,
  2. budowa dróg wewnętrznych, zjazdu, chodników oraz terenów zielonych,
  3. budowie sieci kanalizacji deszczowej,
  4. budowa oświetlenia miejsc postojowych w technologii LED.
 7. Załącznik: projekt zagospodarowania terenu

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk