Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 03 sierpnia 2020

Budowa miejsc parkingowych na ulicy Ogrody

Zdjęcie, Budowa miejsc parkingowych na ulicy Ogrody

Zadanie w trakcie realizacji

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Budowa miejsc parkingowych na ulicy Ogrody 

Obszar wnioskowanych działań:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców  

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie 17 nowych miejsc parkingowych na ulicy Ogrody. 

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie estetyki oraz podniesienie komfortu dla mieszkańców.

Całkowity planowany koszt zadania:

45 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

13 500,0 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

31 500,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Inwestycji

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk