Graficzny nagłówek podstrony

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Grunwaldzkiej

Nazwa inwestycji:

  • Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia.

Wartość inwestycji:

  • 339 767,57 zł brutto

Wykonawca:

  • Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, NIP 697-19-93-113, Region 411137755

Stan instniejący:

  • Istniejący stan chodnika jest w złym stanie – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2,00 – 4,70 m jest popękana oraz podniesiona przez korzenie drzew.

Zakres robót:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy, obrzeży i nowej nawierzchni z betonu asfaltowego traktu o szerokości 3,50 m i długości około 600 m, ustawienie oznakowania pionowego C-13/16 „droga dla rowerów i pieszych”.
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk