Graficzny nagłówek podstrony

Budowa LCUS

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 30.01.2019r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu  i dokumenty dla zadania pn.: " Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych ".

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia  14.02.2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019 roku o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

- Małgorzata Łakomy,

- Sandra Kajoch.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem:

http://bip.leszno.pl/przetarg/5092/bpw-271-02-2019 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk