Graficzny nagłówek podstrony

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane dotychczas przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2021 realizowane są przez

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

ul.Śniadeckich 5

64-100 Leszno

tel. 65 529-94-33  lub 65 529-50-67
e -mail sekretariat@leszno.praca.gov.pl 

Ponadto, od 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna

Nowy skład Rady został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. :

  1. Pani Agnieszka Ciesielska/ Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TOTUS TUUS -  Przewodnicząca
  2. Pani Gabriela Jarecka/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów/ - Zastępca Przewodniczącej,
  3. Pani Elżbieta Dyzert/ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ - Sekretarz
  4. Pani Danuta Dudziak/Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" /- Członek
  5. Pani Anna Juskowiak/ Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"/- Członek

W sprawach dotyczących zakresu działań Rady należy kontaktować się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie  przy ul.Śniadeckich 5 tel. 65 529-50-67.

Do zakresu działań powiatowych rad należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu (Miasta Leszna) organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do powołania Rady zobowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2018r. 511 ze zm.)

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-15 12:56:24
0 Koszyk