Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Bieg na 100 - lecie powrotu Leszna do macierzy

Zdjęcie, Bieg na 100 - lecie powrotu Leszna do macierzy

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Bieg na 100-lecie powrotu Leszna do macierzy - 2020

Obszar wnioskowanych działań:

działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców reprezentowana przez Stowarzyszenie PL 18

Opis zadania:

Projekt zakłada przeprowadzenie biegu na dystansie 2020 m dla 100 mieszkańców Leszna. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, biegacze zostaną podzieleni na cztery grupy. Każdy biorący udział w biegu otrzyma koszulkę z logotypem 100 - lecia powrotu Leszna do macierzy oraz flagę. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiatkowy medal. 

Cel zadania:

Celem zadania jest upamiętnienie 100 rocznicy  powrotu Leszna do macierzy oraz integracja mieszkańców Leszna i zachecenie ich do aktywnego spędzania czasu. 

Całkowity planowany koszt zadania:

10 182,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 300,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

2 325,00 zł zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

6 557,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Kultury i Sportu  

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 14:55:38
0 Koszyk