Graficzny nagłówek podstrony

Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty.

Na 8 skrzyżowaniach blisko placówek oświatowych, placów zabaw i skateplazy doświetlone zostaną przejścia dla pieszych lampami solarnymi lub zasilanymi z sieci. W ZSE-T planowana jest wymiana nawierzchni przed szkołą oraz ogrodzenie od strony PKP. Zamontowany  będzie nowy 12 kamerowy monitoring. Młodzież uzyska sprzęt do ćwiczeń i ławki parkowe. Na ulicy Dożynkowej powstanie nowe przejście dla pieszych w kierunku ul. Łanowej. Plac zabaw na ulicy św. Józefa wyposażony będzie w rekreacyjną wiatę oraz wymieniona zostaniem nawierzchnia boiska. Nowo-utworzona strefa sportowo-zabawowa na ulicy Krzyckiego otrzyma urządzenia do ćwiczeń. Wyremontowane będą chodniki na ulicy Śląskiej  i odcinku ulicy Reja. Utworzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Spółdzielczej.

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk