Graficzny nagłówek podstrony

Baza danych ocen oddziaływania na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko to bank informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce, ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie. Bazę prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ). Można w niej znaleźć np. decyzje środiwiskowe i raporty.

Baza znajduje się pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl.

 

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk