BEZPIECZNE ZATORZE. Budowa przejścia pieszego z ulicy Reja do ulicy Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ulicy Piastowskiej przy SP 9

Szacunkowy koszt: 146.860,00 zł
LOKALIZACJA: ul. Reja do ul. Szybowników (budowa chodnika), ul. Piastowska (wymiana chodników)
OPIS: Projekt zakłada wybudowanie nowego chodnika z kostki betonowej od ulicy Reja do ulicy Szybowników o szerokości 1,5 m oraz wymianę chodnika przy budynku ZHP. Przebudowa chodników na ulicy Piastowskiej zakłada wymianę chodnika po stronie przeciwnej do szkoły razem z krawężnikami, natomiast po stronie szkoły bez wymiany krawężników.

AKTUALIZACJA kwiecień 2020

ul. Reja do ul. Szybowników