Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Anioły nad Lesznem

Zdjęcie, Anioły nad Lesznem

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Anioły nad Lesznem

Obszar wnioskowanych działań: 

działalność w obszarze rewitalizacji

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto

Opis zadania:

Zadanie przewiduje wykonanie instalacji przestrzennej nad leszczyńskim rynkiem w formie wiszących aniołów. W ramach zadania odbędzie się również świąteczne muzykowanie.

Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie świątecznego klimatu, zbudowanie poczucia wspólnoty poprzez uczestnictwo w świątecznym muzykowaniu. Działania mają na celu włączenie się w proces rewitalizacji miasta Leszna. 

Całkowity planowany koszt zadania:

26 400,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

0,00 zł 

Wkład rzeczowy grupy inicjatywnej:

11 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

8 200,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

7 200,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-05-18 08:20:24
0 Koszyk