Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 17 sierpnia 2017

Aktywne Obywatelskie Leszno tuż, tuż

Zdjęcie, Aktywne Obywatelskie Leszno tuż, tuż

Przed nami trzecia edycja wydarzenia przybliżającego mieszkańcom działalność lokalnych organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej. Z roku na rok skala wydarzenia rośnie a atrakcji przybywa.

Głównym celem akcji jest promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:

 • wolontariatu,
 • działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • leszczyńskich instytucji,
 • placówek oświatowych,
 •  oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna,

a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Już po raz trzeci, leszczyńskie organizacje pozarządowe spotkają się w jednym miejscu z różnymi instytucjami i firmami zaangażowanymi społecznie, by pokazać, że Leszno to nie tylko płynnie działający organizm, połączony siecią ulic, placów, miejsc pracy i instytucji.

Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne, edukacyjne, artystyczne czy sportowe.

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o podmiotach działających na rzecz lokalnej społeczności oraz  o mieszkańcach. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji a także firm zaangażowanych społecznie,  ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej. Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych  to również okazja do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań i pasji. To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla siebie.

Zaplanowane wydarzenia mają być wielkim świętem, organizowanym dla wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta oraz wyjątkową okazją do wzajemnego poznania się i integracji leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających w Lesznie z mieszkańcami.

Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz inne wydarzenia będą współtworzyły wszystkie podmioty, które przyłączą się do akcji. Wszystko to, by pokazać, jak wiele można zrobić wspólnie.

Głównym wydarzeniem w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno będzie Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie, który odbędzie się 16 września.

Celem festynu  jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji, instytucji, a także firm zaangażowanych społecznie,  ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej.

Inicjatywa ta ma charakter imprezy plenerowej, podczas, której wystawcy mają możliwość przedstawienia swojej działalności, swoich osiągnięć oraz oferty skierowanej do lokalnej społeczności.

Festyn Organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie to:

- stoiska wystawiennicze przy których przedstawiciele organizacji, różnych instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie będą udzielać indywidualnych informacji i porad, prezentować swoją działalność, wydawać materiały informacyjne oraz podejmować inne działania indywidualnie przygotowane przez organizację,

- 10 stref  aktywności, edukacji i zabawy, w której poszczególni wystawcy przygotują i przeprowadzą różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy i inne, do których zapraszane będą zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorose,

Strefy aktywności:

 • Aktywne życie, czyli strefa pokazów sportowych, gier i zabaw sprawnościowych
 • Biznesu - goście #AOL będą mieli  okazję poznać przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej pracy kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu
 • Eko_strefa
 • Kultura i sztuka oraz działania rękodzielnicze
 • Moto_strefa, czyli prezentacja samochodów rajdowych, terenowych i zabytkowych
 • Mundurowa_strefa, czyli prezentacja sprzętu policyjnego, strażackiego i wojskowego
 • Lotnicza_strefa
 • Nasze zdrowie, czyli przestrzeń dla organizacji działających w obszarze zdrowia
 • Radosne dzieciństwo, czyli obszar gier i zabaw dla dzieci
 • Społecznościowa_strefa , czyli przestrzeń dla NGO i instytucji działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego
 • Samorządowa_strefa, czyli rozmowy i spotkania z urzędnikami

 - strefa artystyczna  - na dużej scenie prezentować się będą artyści i zespoły działające przy organizacjach pozarządowych oraz innych inicjatywach obywatelskich, 

 Ponadto:

 • Dzień Otwartych Koszar
 • Wystawa replik i sprzętu do ASG
 • Przedszkole pod Chmurką
 • Mobilne Pracownie Densytometryczne wykonujące badania z szyjki kości udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
 • Analiza składu ciała, poczęstunek proteinowy
 • Strzelnica laserowa
 • Kamera do inspekcji kanalizacji, zadymiarka
 • Pokaz tresury psów policyjnych,
 • Pokaz samoobrony/musztry i zabezpieczanie odcisków linii papilarnych przez technika kryminalistyki KMP w Lesznie,
 • Doświadczenia z użyciem alko gogli,
 • Pokaz kostiumów teatralnych, pokaz półgodzinnego filmu o tworzeniu teatru w Lesznie i jego pierwszym sezonie artystycznym, warsztaty aktorskie i wspólne czytanie bajek dla dzieci i dorosłych przez aktorów Teatru Miejskiego w Lesznie
 • Skoki spadochronowe
 • Ekspozycja zwierząt leśnych, kącik drwala
 • Leszczyński Survival - gra terenowa

Miejski Zakład Komunikacji zapewnia  bezpłatny dojazd autobusem marki AUTOSAN

Inne wydarzenia:

 • 18.09.2017r. Obywatelski Poniedziałek

W programie m.in.

 • otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem,
 • spotkania z urzędnikami m.in. Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Dyrektorem  i pracownikami  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • rozmowy o  konsultacjach społecznych, inicjatywie lokalnej,
 • 19.09.2017r. Prezydent Wolontariuszem w NGO 

Prezydent Łukasz Borowiak dla NGO  wystawił swój dzień pracy.  Dnia 19 września br. Prezydent bierze urlop i pracuje dla NGO, Organizacja podpisuje umowę wolontariatu z Prezydentem i ustala zakres zdań do wykonania.

 • 20.09.2017r. „Randki Obywatelskie - spotkajmy się, poznajmy   i działajmy razem”
 • 22.09. Eko Leszno

popularyzacja działań na rzecz ekologii ochrony środowiska naturalnego

 • od 18 do 22.09. Dni Otwarte
  • prezentacja codziennej działalności organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych etc.)
  • wydarzenia i inicjatywy przygotowane przez NGO dla mieszkańców Leszna

Ponadto:

 • turnieje piłkarskie i siatkarskie dla NGO i mieszkańców
 • zwiedzanie Ratusza i leszczyńskiej Starówki
 • spacer śladami leszczyńskich murali
 • akcja krwiodawstwa "Przedsiębiorczość we krwi
 • Leszczyński Dzień Przedszkolaka
 • piknik z okazji 85- lecia OSP Leszno-Gronowo
 • kampania „Przytul Amoska” polegająca na wypychaniu oraz zszywaniu wczesnej przygotowanych maskotek uczelni
 • zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie, warsztaty edukacyjne dla dzieci
 • spacer edukacyjny po Parku 1000- lecia
 • zwiedzanie Ciepłowni Zatorze, prezentacje multimedialne dla dzieci i młodzieży na temat ciepłownictwa
 • udział w  próbie generalnej przed premierą „Ślubu”  wg. Witolda Gombrowicza, spotkanie z aktorami, reżyserem, scenografem, autorem muzyki i innymi twórcami spektaklu
 •  akcja krwiodawstwa „Przedsiębiorczość we krwi”
 • pokazy filmów dla seniorów w filmotece szkolnej
 • profilaktyka stomatologiczna
 • bezpłatne konsultacje lekarskie(kardiologiczna, diabetologiczna, nefrologiczna, alergologiczna, pediatryczna, ortopedyczna, neurologiczna, lekarza medycyny estetycznej, kwalifikacje do próby wysiłkowej
 • zwiedzanie centrum rehabilitacji MEDEOR, ćwiczenia grupowe "Zdrowy kręgosłup", bezpłatne konsultacje: fizjoterapeutyczne, fala uderzeniowa, laseroterapia, ultradźwięki
Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-09-22 10:50:44
0 Koszyk