Graficzny nagłówek podstrony

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych - PFRON

Zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane dotychczas przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2021 realizowane są przez

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie z  niepełnosprawnością uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

ZADANIA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
  1. Przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
  2. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
  3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

   Szczegółowe informacje: https://leszno.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

 2. WSPARCIE PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
  1. Dokonywanie zwrotu kosztów  wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  2. Adaptacja pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem stanowiska pracy stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  3. Adaptacja lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  4. Zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
  5. Zwrot kosztów zatrudnienia  pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
  6. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

   Szczegółowe informacje: https://leszno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych

 

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk