Graficzny nagłówek podstrony

Aktualności

17 lipca 2019

Międzynarodowe spotkanie

Międzynarodowe spotkanie

W dniach 2-4 lipca odbyło się drugie z trzech międzynarodowych spotkań zorganizowanych w ramach projektu From ME to EU, którego partnerem jest Miasto Leszno.

17 lipca 2019

Sesja w czwartek

Sesja w czwartek

Mimo wakacji radni Leszna zbierają się na sesji. Odbędzie się ona w czwartek, 18 lipca o godz. 14 w sali narad Urzędu Miasta.

17 lipca 2019

Nowoczesna biblioteka i ratusz jak sprzed lat

Nowoczesna biblioteka i ratusz jak sprzed lat

Urząd Miasta szuka wykonawcy modernizacji budynku po szkole zawodowej przy placu Jana Metziga, gdzie będzie nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na remont ratusza.

17 lipca 2019

Miasto przejmie Pałac Sułkowskich?

Miasto przejmie Pałac Sułkowskich?

Pałac Sułkowskich przy placu Kościuszki w Lesznie należy do Skarbu Państwa. Znaczną część obiektu zajmuje leszczyńska delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Drugie - najwyższe piętro - wojewoda przekazał w zarząd miastu Lesznu. Urząd szukał najemców wolnych pomieszczeń, ale zainteresowania nie było.

17 lipca 2019

Dyrektor Teatru Miejskiego złożył rezygnację

Dyrektor Teatru Miejskiego złożył rezygnację

Błażej Baraniak, dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. - Jako przyczynę podał względy osobiste, zdrowotne - tłumaczy wiceprezydent Piotr Jóźwiak.

16 lipca 2019

Program Leczenia Niepłodności

Program Leczenia Niepłodności

Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania z programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program Leczenia Niepłodności wśród mieszkańców Miasta Leszna”. Z programu mogą skorzystać pary w wieku 20-43 lat, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, wcześniej niediagnozowane w kierunku niepłodności, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę.  

11 lipca 2019

Komunikat - susza

Komunikat - susza

Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę informuje, że wnioski o szacowanie szkód można składać w Urzędzie Miasta Leszna tylko przed dokonaniem zbiorów (szacowaniu podlegają jedynie uprawy z których nie zebrano plonów).

11 lipca 2019

Modernizacji budynku przy Pl. Metziga 25

Modernizacji budynku przy Pl. Metziga 25

Na stronie UZP i BIP opublikowano przetarg na roboty budowlane dla zadania pn."Modernizacji budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”. Na realizację zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

10 lipca 2019

Leszno – miasto dla młodych? (ankieta)

Leszno – miasto dla młodych? (ankieta)

„Leszno to 'sprytne miasto' - umożliwia mądre i efektywne zarządzanie czasem”, „Leszno zapewnia łatwiejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż duże miasta” – to tylko niektóre z kilkunastu spostrzeżeń, które zostały sformułowane podczas warsztatów dotyczących pomysłów na rozwój Leszna. Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się, co na ten temat myślą mieszkańcy – w jakim stopniu zgadzają się z tymi stwierdzeniami i spostrzeżeniami.

0 Koszyk