Graficzny nagłówek podstrony

Agenda

Moderator kongresu  – Krzysztof Ziemiec

11:30 Rejestracja uczestników            

12:00-12:30 Otwarcie Kongresu

 • Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna
 • dr Zbigniew J. Król – Wiceminister Zdrowia
 • dr Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości
 • Jan Dziedziczak – Wiceminister Spraw Zagranicznych

12:30 – 14:00 Prezentacja ekspertyzy  

 • Prawne problemy zwalczania dopalaczy z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego - dr Piotr Jóźwiak
 • Zjawisko dopalaczy w aspekcie cywilnoprawnym - dr Szymon Słotwiński - Uniwersytet Szczeciński
 • Zjawisko dopalaczy w aspekcie administracyjnoprawnym - dr Łukasz Dubiński - Uniwersytet Szczeciński
 • Zjawisko dopalaczy w ujęciu karnym - prof. Łukasz Pohl – kierownik Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiary Sprawiedliwości

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 – 15:30 Debata

 • Dr Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości
 • Dr Zbigniew J. Król - Wiceminister Zdrowia
 • Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
 • Mł. Insp. Grzegorz Napiórkowski – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 
 • Jan Dziedziczak – Wiceminister Spraw Zagranicznych

15:30 Podsumowanie, zakończenie kongresu

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk