Graficzny nagłówek podstrony

2019 rok

PROGRAM WYKRYWANIA BORELIOZY

Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców miasta Leszna z programu profilaktyki zdrowia pn „Program wykrywania boreliozy”.

W ramach realizacji programu, można bezpłatnie skorzystać z badań laboratoryjnych w celu wykrycia boreliozy. Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie miasta Leszna bez względu na wiek.

Program w całości finansowany jest z budżetu Miasta Leszna.

Czym jest borelioza:

Borelioza, nazywana również chorobą z Lyme, przenoszona jest na człowieka i inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Zakażenie następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową, która dotyka człowieka. Jest to wieloukładowa choroba zakaźna, którą wywołują bakterie należące do krętków. Po raz pierwszy borelioza została zdiagnozowana w USA, w mieście Lyme w 1975 roku. Choroba ta jest roznoszona przez ok. 30% kleszczy. Bardzo często ugryzienie przez kleszcza jest dla człowieka bezbolesne, ponieważ wydziela on substancję znieczulającą skórę. Niektóre objawy boreliozy mają mało charakterystyczny przebieg i pojawiają się nieco później od ugryzienia przez kleszcza. Utrudnia to bardzo ich rozpoznanie i odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia. Nie ma też wyraźnej granicy podczas występowania boreliozy wczesnej, rozsianej czy późnej.

Diagnostykę serologiczną boreliozy rozpoczyna się od poszukiwania w krwi badanego swoistych dla krętka przeciwciał IgM i IgG metodę immunoenzymatyczną, określaną często jako metoda ELISA. Obecność przeciwciał świadczy o kontakcie z antygenami krętka.

Miejsce realizacji programu:

Pobranie krwi oraz badanie wykonuje Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno.

Szczegółowych informacji udziela personel laboratorium od poniedziałku do piątku - telefon: 655297822.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2019 r.

Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania przez dorosłych mieszkańców miasta Leszna z Programu Profilaktyki zakażeń HCV.

Program obejmuje wykonanie badania krwi w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV. Program w całości finansowany jest z budżetu Miasta Leszna. 

Czym jest wirusowe zapalenia wątroby typu C?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest chorobą wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu C ( Hepatitis C Virus- HCV). WZW C nazywane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy są niecharakterystyczne, co powoduje, że choroba często rozpoznana zostaje po wielu latach w okresie poważnych zmian chorobowych w wątrobie. Zakażenie wirusem HCV może mieć postać ostrą lub przewlekłą. U 20% chorych ostre zakażenie ustępuje spontanicznie i nie przechodzi w stan przewlekły natomiast u 80% wirus pozostaje w organizmie dłużej niż 6 miesięcy i przechodzi w stan przewlekły, w którym objawy nadal nie sugerują choroby wątroby - mogą to być np. nudności, bóle stawów, mięśni, uczucie zmęczenia. Dowodem utrzymującego się przewlekle czynnego zakażenia HCV jest obecność zarówno przeciw ciał anty-HCV, jak i kwasów nukleinowych wirusa w surowicy krwi. Zagrożenie ze strony HCV wynika z dużego rozprzestrzeniania się wirusa i braku czynnej profilaktyki - do tej pory nie została wynaleziona szczepionka przeciw wirusowi. Wczesne wykrycie zakażenia wirusem HCV zwiększa szanse na skuteczne leczenie przeciwwirusowe. 

Miejsce realizacji programu: 

Pobranie krwi oraz badanie wykonuje Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus, ul. Słowiańska 41 tel. 65 529-78-22

Punkt pobrań czynny jest codziennie od 7:00 do 10:00 dodatkowo w poniedziałek punkt pobrań będzie czynny  od 7:00 do 17:00.

 

PROGRAM REHABILITACJI SENIORÓW – MIESZKAŃCÓW  MIASTA LESZNA NA LATA 2016-2020

Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania w roku 2019 z programu polityki zdrowotnej pn. Program Rehabilitacji Seniorów – mieszkańców miasta Leszna na lata 2016-2020.

Program obejmuje badanie lekarskie oraz wykonanie 10-dniowego cyklu co najmniej 20 zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii – w tym co najmniej 10 zabiegów z fizykoterapii. 

Kwalifikacji do zabiegów oraz rodzaj zabiegów ustalony zostanie przez lekarza podczas wizyty lekarskiej.  Z programu skorzystać mogą osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz zameldowane są na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Leszna.  Z programu nie mogą korzystać osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub mają zaplanowane taki cykl w ciągu najbliższego miesiąca.  

Realizator programu:

Realizatorem programu jest Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus, ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno, tel. 65 520-93-28 lub 65 547-69-99.

 

PROGRAM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI 


Urząd Miasta Leszna informuje o możliwości skorzystania z programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program Leczenia Niepłodności wśród mieszkańców Miasta Leszna”.

Z programu mogą skorzystać pary w wieku 20-43 lat, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, wcześniej niediagnozowane w kierunku niepłodności, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę.  

Zakres programu obejmuje:  kwalifikowanie uczestników do części diagnostycznej programu poprzez przeprowadzenie wywiadu wstępnego przez lekarza prowadzącego, przeprowadzenie bezpłatnych badań diagnostycznych w celu wykrycia przyczyn niepłodności, na podstawie uzyskanych wyników skierowanie uczestników programu do specjalistycznych ośrodków lub dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Miejsce realizacji programu:

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno

Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 15:00

Szczegółowe informacje oraz zapisy: tel. 65 52 53 163 lub 65 52 53 177

Program jest finansowany z budżetu miasta Leszna.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-16 11:43:22
0 Koszyk