Graficzny nagłówek podstrony

Leszczyński Wolontariusz Roku 2016

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Miasto Leszno zaprasza do udziału w II edycji konkursu o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2016”. Mieszkańcy Leszna, organizacje pozarządowe, szkoły, firmy, przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne Miasta Leszna, a także inne podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy mogą zgłaszać swoich kandydatów w czterech kategoriach. Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 2 listopada br.

Konkurs jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają. Ważne jest, żeby wskazać osoby które w 2016r. szczególnie zasłużyły na wyróżnienie za pracę na rzecz innych. Konkurs ma na celu m.in. promowanie i kształtowanie postaw prospołecznych oraz wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna, a także prezentację ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.

Jesteśmy pewni, że konkurs podobnie jak w roku ubiegłym stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności

Kandydaci będą wybierani w czterech równorzędnych kategoriach:

1)    Wolontariat Młodzieżowy - osoba indywidualna do 18 roku życia,

2)    Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym 18-55 lat,

3)    Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,

4)    Wolontariacka Grupa Roku. – zespół min 3 osób.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2016” kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

1)    innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów  i działań usprawniających pracę,

2)    częstotliwość i systematyczność działań – np. liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,

3)    skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,

4)    umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność

Zgłoszenia kandydatów do konkursu na „Leszczyńkiego Wolontariusza Roku 2016” należy nadsyłać najpóźniej do 2 listopada br. za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać tutaj.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

lub drogą mailową na adres: nbinias@leszno.pl

z dopiskiem: „Leszczyński Wolontariusz Roku 2016”.

Konkurs podsumowany będzie podczas uroczystej gali na początku grudnia organizowanej w ramach leszczyńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Będzie to ciekawe wydarzenie integrującego środowisko leszczyńskich wolontariuszy oraz okazja do zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń czy nawiązywania współpracy. Galę zaplanowano na dzień 3 grudnia.

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65 529-81-24, 65 529-82-19, 65 529-54-03.

Więcej szczegółów na temat zasad i przebiegu konkursu znajduje się w załączonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-18 09:53:12
0 Koszyk